Celldömölk - Ebnyilvántartás

Celldömölkön tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden Celldömölkön tartott ebet be kell jelenteni a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Kulcsszavak: ebnyilvántartás, ebbejelentés

Az eb tartója, illetve tulajdonosa Celldömölkön tartott eb vonatkozásában.

Celldömölkön tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden Celldömölkön tartott ebet be kell jelenteni a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban. A bejelentés megtehető az erre rendszeresített „Eb-összeíró adatlapon”, mely letölthető innen:

» Nyomtatványok (celldomolk.hu)

A változás bejelentés esetén is az Eb-összeíró adatlap kitöltése szükséges. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni.

A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:

új eb beszerzését, a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az oltási könyv, annak hiányában a kisállat útlevél digitális képét a megadott adatok igazolására.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Műszaki iroda

Nyomtatványok

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,

41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról

Celldömölk Település