Közvetítői eljárással kapcsolatos nyilatkozat szabálysértési ügyekben

A közvetítői eljárás célja, hogy a szabálysértés következményeinek jóvátételét és az eljárás alá vont személy jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy az eljárás alá vont személy és a sértett között a közvetítői eljárás céljának elérését elősegítő megállapodás jöjjön létre.

Kulcsszavak: mediáció, közvetítői eljárás, szabálysértés, szabálysértési hatóság, bíróság, eljárás, szabálysértési,

Eljárásra jogosult a szabálysértés elkövetője és sértettje.

 

Mikor van helye közvetítői eljárásnak?

A szabálysértési eljárás alatt legfeljebb 1 alkalommal

 

További feltételek:

Nyilatkozatot szükséges benyújtani (vagy szóban nyilatkozni) az eljáró szabálysértési hatóság felé.

A közvetítői eljárást úgy kell megszervezni, hogy azt a szabálysértési eljárás felfüggesztésének időtartamán belül be lehessen fejezni.

A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a közvetítői eljárásra utalásról szóló döntésének kézbesítésével egyidejűleg a közvetítő rendelkezésére bocsátja a törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges iratokat.

Az eljárás illetékmentes.

A közvetítői eljárást a szabálysértési hatóság vagy a bíróság székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője folytatja le.

A közvetítői eljárást elrendelő határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Érdemes tudni:

 

Mi a közvetítő feladata?

A közvetítő feladata, hogy a közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a szakmai követelmények szerint közreműködjön a megállapodás létrehozásában. A közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban résztvevők méltóságát, és arra kell törekednie, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el.

 

Mi jellemzi a közvetítői eljárást?

A közvetítői eljárásban a sértett és az eljárás alá vont személy egyenrangú felek, az eljárás során bármikor visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat, és minden egyezségre önként kell jutniuk. A sértett és az eljárás alá vont személy jogosult arra, hogy jogi képviselőt hatalmazzon meg, aki az eljárásban részt vehet, de a megállapodásnak az általa képviselt fél nevében történő megkötésére nem jogosult.

 

Mi az eredménye a közvetítői eljárásnak?

A közvetítői eljárásban a megállapodás akkor jön létre, ha a sértett és az eljárás alá vont személy között a szabálysértéssel okozott kár megtérítésében vagy a szabálysértés káros következményeinek egyéb módon való jóvátételében azonos álláspont alakul ki.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

NISZ ZRT.