Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, meghosszabbítása, forgalomba történő visszahelyezése nem természetes személyek számára / nem automatikus elektronikus eljárás

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, meghosszabbítása, forgalomba történő visszahelyezése szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű üzembentartója elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását, annak meghosszabbítását és forgalomba történő visszahelyezését. Az ideiglenes forgalomból kivonás időtartama nem lehet hosszabb 1 évnél, a forgalomba történő visszahelyezés feltétele, hogy a jármű kérelemre ideiglenesen ki legyen vonva a forgalomból.

Kulcsszavak: jármű, kivonás, kivonás meghosszabbítás, ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés, jármű ideiglenes kivonása

Jelen szolgáltatás kizárólag a nem természetes személyek számára vehető igénybe. A magánszemélyek ilyen jellegű ügyeiket automatikus eljárás keretében itt intézhetik.

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását, meghosszabbítását, forgalomba történő visszahelyezését nem automatikus elektronikus eljárásban az kezdeményezheti, aki

A kérelem ezen kritériumoknak való megfelelés esetén kerülhet beküldésre.

Jelen eljárásban a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, meghosszabbítása, forgalomba történő visszahelyezésére vonatkozó kérelem elektronikus úton kerül előterjesztésre, melyhez az űrlap kitöltésére és a díj megfizetését igazoló csekk, illetve átutalás teljesítéséről szóló igazolás másolatának csatolására van szükség. Az űrlap kitöltését követően, a beküldés gombra kattintva a rendszer megvizsgálja, hogy a megadott adószámhoz tartozik-e érvényes ügyfélkapu, cégkapu regisztráció, továbbá ellenőrzésre kerül az is, hogy a kérelmet benyújtó természetes személy az adott szervezet tekintetében rendelkezik-e küldési jogosultsággal.

A felületen bekért információk és dokumentumok teljes körű megküldését követően az ügyintéző intézkedik arról, hogy megtörténjen a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, meghosszabbítása, forgalomba történő visszahelyezése. Az ügyintézés hasonló a személyes ügyintézéshez, de a kérelmet elektronikus úton lehet előterjeszteni, és nem kell személyesen megjelenni a hatóságnál.

Jelen eljárásban a kérelem kizárólag nem természetes személyek által nyújtható be.

A kérelem benyújtásának folyamata

Első lépésként meg kell adni a kérelmező adatait.

Az űrlapon ki kell választani a kérelem típusát, ami a következő lehet:

Meg kell adni:

Forgalomból történő ideiglenes kivonás esetén, meg kell adni:

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartama kétféleképpen adható meg:

Az ideiglenes kivonás lejártát követően - amennyiben előtte nem lett meghosszabbítva a kivonás - a jármű forgalomból kivonása automatikusan megszűnik. 

Az ideiglenes kivonás meghosszabbításához meg kell adni:

Az ideiglenes kivonás meghosszabbítás időtartama kétféleképpen adható meg:

Jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása esetén figyelni kell arra, hogy a meghosszabbítás kezdeményezésekor a jármű még ki legyen vonva a forgalomból, mert kizárólag a már forgalomból kivont jármű esetében lehet a kivonás időtartamát meghosszabbítani.

A meghosszabbított ideiglenes kivonás lejártát követően - amennyiben előtte nem lett ismét meghosszabbítva a kivonás - a jármű forgalomból kivonása automatikusan megszűnik.

A jármű ideiglenes kivonásból történő visszahelyezése esetén meg kell adni:

Jármű ideiglenes kivonásból történő visszahelyezésének időpontja a következőképpen adható meg:

Az űrlaphoz csatolni kell:

A kérelem csak az eljárás díjának megfizetése után, a díj megfizetését igazoló csekk, illetve átutalás teljesítéséről szóló igazolás másolatának csatolását követően nyújtható be.

Az űrlap alján található nyilatkozatot el kell fogadni.

A nyilatkozat azt tartalmazza, hogy „Az űrlap kitöltésével nyilatkozom, hogy az általam becsatolt dokumentumok az eredetivel mindenben megegyeznek, és tartalmilag a kérelemhez kapcsolódnak.”

Az „Egyéb megjegyzés” mezőbe a kérelemhez kapcsolódó megjegyzés írható.

Ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra valamint a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél a hatóság a járművet 8 napon belül ideiglenesen kivonja a forgalomból, a kivonást meghosszabbítja, visszahelyezi a járművet a forgalomba. Egyéb esetben a hatóság 25 napon belül hoz döntést az ügyben.

Az eljáró hatóság a nem természetes személy cégkapujára a jármű forgalomból történő kivonásáról, annak meghosszabbításáról vagy forgalomba történő visszahelyezéséről értesítést küld.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amelyet a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A díj megfizetését igazoló csekk, illetve átutalás teljesítéséről szóló igazolás másolatát az űrlaphoz kell csatolni. A kérelem csak az eljárás díjának megfizetése után, a díj megfizetését igazoló csekk, illetve átutalás teljesítéséről szóló igazolás másolatának csatolását követően nyújtható be. A befizetésről kérésre az eljáró hatóság fizetési bizonylatot állít ki.

A díjat annak a járási (fővárosi kerületi) hivatal székhelye szerinti kormányhivatal számlaszámára kell befizetni, amelyhez Ön a kérelmet benyújtja.

Számlaszámok:

Kormányhivatal megnevezése

Fizetési számla megnevezése

Fizetési számla száma

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10025004-00299657-00000000

Baranya Megyei Kormányhivatal

BAMKH Okmányiroda

10024003-00334394-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10027006-00299561-00000000

Budapest Főváros Kormányhivatala

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10023002-00299592-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10028007-00299664-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10029008-00299640-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Előirányzat felhasználási keretszámla

10034002-00299626-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10045002-00299602-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10036004-00299554-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10037005-00299547-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal

PMKH Okmányiroda

10023002-00333489-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10039007-00299688-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10044001-00299695-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Tolna Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333427-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Tamási Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333458-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Szekszárd Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333472-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Paks Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333465-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Dombóvár Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333441-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

Bonyhád Járási Hivatal előirányzat felhasználási számla

10046003-00333434-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10047004-00299523-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal

Előirányzat felhasználási keretszámla

10049006-00299509-00000000

Bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által működtetett kormányablak és okmányiroda.

A kérelmet célszerű az Önhöz legközelebb eső járási (fővárosi kerületi) hivatal által működtetett kormányablakba vagy okmányirodába beküldeni.

A kérelem Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályához (Központi Okmányiroda) is benyújtható.

Felettes szerv:

Kormányablak, Okmányiroda: fővárosi és megyei kormányhivatal

Központi Okmányiroda: Miniszterelnökség

A megyei kormányhivatal járási hivatala által működtetett kormányablak és okmányiroda székhelye szerinti megyei kormányhivatal, a fővárosi kerületi hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda esetén Budapest Főváros Kormányhivatala.

Jogorvoslat:

Közigazgatási per

Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel.

Kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

Kivonás meghosszabbítása

A kivonás lejárta előtt lehetőség van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. Jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása esetén figyelni kell arra, hogy a meghosszabbítás kezdeményezésekor a jármű még ki legyen vonva a forgalomból, mert kizárólag a már forgalomból kivont jármű esetében lehet a kivonás időtartamát meghosszabbítani.

Kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál nem szűnik meg a jármű forgalomból kivonása, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás nem szakad meg, folyamatos marad.

A jármű forgalomból kivonásának automatikus megszűnését követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor a jármű már forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás tartalmazza a forgalomból kivonás kezdetének és a végének az időpontját.

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól,

1999. évi LXXXIV. törvénya közúti közlekedési nyilvántartásról,

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

EKTFO