Kecskemét - 500 m3/év alatti házi szennyvízszikkasztó műtárgy létesítése

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén szennyvízszikkasztó műtárgy létesítése engedéllyel üzemeltethető.

Kulcsszavak: egyedi szennyvíztisztító műtárgy

Bármely személy.

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: e-papíron

Magánszemélyek esetén: e-papíron, postai úton vagy személyesen

Engedély nem kerül kiadásra.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet

Kecskemét Település