Gazdálkodási napló és Nitrát adatlap

A mezőgazdasási termelők Európai Uniós közvetlen támogatásokra való jogosultságának egyik feltétele a gazdálkodási napló és a nitrát adatlap vezetése, illetve a NÉBIH-hez való beküldése.

Kulcsszavak: mezőgazdasági termelő, közvetlen támogatás, gazdálkodási napló, nitrát adatlap

A közvetlen támogatásokra jogosult mezőgazdasági termelők, illetve azok, akik mezőgazdasági területe nitrátérzékenynek minősül.

Minden évre külön teljes gazdálkodási naplót kell vezetni, melynek a valós folyamatokon kell alapulnia, és azt az illetékes hatóságok helyszínen ellenőrizhetik. A gazdálkodási napló az adott év január 1-je és december 31-e közötti eseményeket kell rögzíteni. A naplónak naprakésznek kell lennie, a mezőgazdasági műveleteket azok elvégzésétől számított 1 héten belül rögzíteni kell, kivéve a növényvédőszeres kezelést, melyet azon a napon kell rögzíteni, amikor a kezelés megtörtént.

Helyszíni ellenőrzéskor a gazdálkodási naplót a gazdálkodónak az ellenőrző hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani.

A gazdálkodási napló megőrzésének ideje az igénybe vett támogatásonként eltérő, de általánosan azt a tárgyévtől számított 5 évig kell megőrizni.

A nitrát adatlapon a földterület tápanyag-gazdálkodási, trágyázási, parcellaművelési, illetve állattartási adatait köteles feltüntetni.

A gazdálkodási naplót és a nitrát adatlapot a NÉBIH felé kell elektronikusan benyújtani.

A beküldés történhet a NÉBIH által működtetett Ügyfélprofil Rendszerében is.

A Nitrát adatlap benyújtásának elmulasztása esetén adatszolgáltatási bírság szabható ki a mezőgazdasági termelőre.

A gazdálkodási napló benyújtása tárgyév utáni év január 1–31. között, a nitrát adatlap benyújtása tárgyév utáni év január 1 - március 31. között történik.

Gazdálkodási napló elektronikus nyomtatványa

Nitrát adatlap elektronikus nyomtatványa

A benyújtás illetékmentes.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Agrárminisztérium

A gazdálkodási naplót papíron vagy elektronikusan lehet vezetni. A benyújtás ügyfélkapus azonosítással történik, tehát ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá.

Az Általános nyomtatványkitöltő programmal történő beküldéshez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetők el. 

Általános nyomtatványkitöltő program használata szükséges.

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről.

NISZ ZRT.