MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Tagsági viszony szüneteltetésére irányuló eljárás

Tagsági viszony szüneteltetése a fogorvos kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a fogorvos kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván folytatni.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, tagság szüneteltetés, szüneteltetés, kérelem

Fogorvos kamarai tag

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/B. § (1) A területi szervezet a 14/A. §-ban foglalt eseteken túlmenően írásbeli kérelem alapján határozattal szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri.

(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó - a 14/A. § eltérő rendelkezése hiányában - egészségügyi tevékenységet nem végezhet.

A fogorvos kamarai tag, a tagsági viszony szüneteltetésére rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

14/B §. (3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal helyreállítja.

Ügyintézési határidő:

A kérelem - MOK FTESZ-hez mint, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.

Az eljárás rendjére vonatkozóan a 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról illetve a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szabályai az irányadóak.

- kitöltött tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem

- a kérelmen megjelölt mellékletek csatolása:

A tagsági jogviszony kérelemre történő szüneteltetése iránti elsőfokú eljárás, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

postázási cím: 1406 Budapest, Pf. 11.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

 

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

A tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény alapján,

9. § A tagsági viszony felfüggesztéséről, szüneteltetéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló döntést hozó szerv a véglegessé vált határozatát megküldi az érintett személy egészségügyi tevékenységének megfelelő működési nyilvántartást vezető szervnek, az egészségügyi dolgozót foglalkoztató munkáltatónak, továbbá azon egészségügyi szolgáltató működési engedélyezésére jogosult szervnek, amely egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységet végez.

nyomtatvány - MOK Fogorvosok Területi Szervezete - tagsági jogviszony szüneteltetés

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOKFTESZ