Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) nyomtatványai - adatszolgáltatás

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) a közigazgatási információbiztonsági felügyeleti rendszerének létrehozásával az információbiztonság növelésére helyezett hangsúlyt annak érdekében, hogy a különböző közigazgatási szerveknek, a számukra adatkezelést végzőknek, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozóinak, valamint a létfontosságú rendszerek információs rendszerelemeinek védelme biztosítva legyen.

Kulcsszavak: neih, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, elektronikus információs rendszer

Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy az lehet, aki büntetlen előéletű, továbbá rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és az alábbi 5 képzettség közül legalább 1-gyel vagy a lejjebb felsorolt 5 releváns szakterület közül legalább 5 év tapasztalattal.

Az adatszolgáltatást ÁNyK progrmaban elkészített űrlapok beadásával végezhető el.

A nyilvántartást érintő adatváltozást a változást követő 8 napon belül, tekintet nélkül arra, hogy a változás jogszabály szerinti határidőn belül, vagy azon túl következett be.

A változás napjának azt tekintjük, amikor:

A nyomtatványok telepítő csomagjai a NEIH honlapján érhető el.

NISZ ZRT.