AZ ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § d) pontja értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

Kérelmező/ügyfél

A szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést a 390/2017. (XII.13) Kormány rendelet 1. melléklet szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani.

8 nap.

A bejelentéshez a szakképesítési feltételek, vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó okiratok másolata, külföldi oklevél hiteles magyar fordítását, annak honosításáról szóló iratot, két szakmai ajánlás és a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot, valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2