Kecskemét - Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne lakás vásárlásához vagy építéséhez

Első lakáshoz jutók támogatása kizárólag lakás építéséhez, illetve vásárlásához adható, amennyiben sem a kérelmező, sem a vele jogszerűen együttköltöző beköltözhető lakóingatlan kizárólagos tulajdonjogával nem rendelkezik, illetve rendelkezett.

Kulcsszavak: első lakáshoz jutók támogatása, helyi támogatás

Nagykorú, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára, aki Kecskemét közigazgatási területén első otthonát kívánja felépíteni vagy megvásárolni

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján a támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Helyi támogatás a fent meghatározott célra annak a kérelmezőnek is nyújtható, aki legalább egy éve folyamatos kecskeméti lakhatással rendelkezik és a rendeletben előírt feltételeknek megfelel.

Az a kérelmező, aki a Fiatal Házasok Otthonában lévő bérleményét a szerződésben foglalt idő lejártáig, de legfeljebb az azt követő egy éven belül az önkormányzatnak rendeltetésszerű, lakható állapotban újrahasznosítás céljából visszaadja - feltéve, hogy lakástulajdonnal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, továbbá bérleti díj hátraléka nincs - alanyi jogon jogosult a támogatásra, kizárólag Kecskemét közigazgatási területén felépítendő, vagy megvásárolandó első otthonához.

Helyi támogatás nyújtására:

- lakásvásárlásnál az adás-vételi szerződés megkötése után, a vételár teljes kiegyenlítéséig,

- lakás építése esetén a használatbavételi engedély, vagy igazolás kiadásáig van lehetőség.

 

A támogatás összege alanyi jogon megállapítva: 600.000 Ft.

Más kérelmező esetén a támogatási összeg felsőhatára: 

a.) egyedülálló kérelmező részére: 300.000 Ft

b.) gyermektelen házaspár részére: 400.000 Ft

c.) egy gyermekes kérelmező részére: 500.000 Ft

d.) két gyermekes kérelmező részére: 600.000 Ft

e.) három és több gyermekes kérelmező részére: 700.000 Ft 

azzal, hogy a támogatás mértéke a felépíteni, illetve megszerezni kívánt ingatlan bekerülési értékének, illetve vételárának 50 %-át nem haladhatja meg.

 

Kérelmező jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálása előtt helyszíni környezettanulmánnyal ellenőrzi.

Ügyintézési határidő 30 nap.

Kérelmező jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálása előtt helyszíni környezettanulmánnyal ellenőrzi.

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportjához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékmentes.

kérelem helyi támogatáshoz (építés esetén)

kérelem helyi támogatáshoz (vásárlás esetén)

kérelem alanyi jogon járó támogatáshoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település