Országos Bírósági Hivatal elektronikus nyomtatványai

2013. január 1-jétől – fokozatosan bevezetve, választható módon, elektronikus úton is – az erre a célra kialakított internetes felületen lehet a bírósághoz joghatályos beadványokat intézni. Az ügyfelek az elektronikus rendszereken keresztül polgári perben többek között keresetet, beadványokat, igazolási kérelmeket nyújthatnak be.

Kulcsszavak: OBH. nyomtatványok, országos bírósági hivatal

Az elektronikus kommunikáció az ügyfelek részéről az ügyfélkapu igénybevételével – az OBH által üzemeltetett – hivatali kapun keresztül történik. Az ügyfelek az internetes felületre feltöltött űrlapok közül választhatnak, amelyet kitöltve nyújthatják be a kérelmüket a bírósághoz. A nyomtatványok használata segítheti a – jogszabályok által meghatározott – formai és tartalmi előírásoknak való jobb megfelelést, ezáltal csökkenhet a bíróság által elrendelt hiánypótlások száma. Az ügyfelek által az eljárást megindító nyomtatványon rögzített adatok a bírósági iratkezelő rendszerben automatikusan megjelennek, amely az ismételt adatfelvitelből adódó adminisztratív terhet csökkenti.

Az ÁNyK-s nyomtatványok telepítőcsomagjai az OBH felületén érhetőek el.

NISZ ZRT.