2006. évi XCVII. törvény alapján

">

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA TAGFELVÉTEL

Felvétel a kamarába az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alapján

Kulcsszavak: gyógyszerész, MGYK, tagfelvétel, gyógyszerészi kamara,

14. § (1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki
a) magyar oktatási intézményben a választott kamarai tagság szerinti egészségügyi képesítést, szakképesítést megszerezte, vagy akinek külföldön szerzett, egészségügyi képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg egészségügyi szakképesítését elismerték,
b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel,
c) Magyarország területén a választott kamarai tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
d) az alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és
e) az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

A felvételét kérő gyógyszerész a tagsági viszony létesítésre rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

16. § (3) A területi szervezet a tagfelvétel tárgyában a felvételi kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül dönt.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok).

- kitöltött tagsági viszony létesítésre rendszeresített kérelem, és mellékletei.

A kérelem benyújtása illetékmentes

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

A tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:


 

MGYK