KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás - Támogatás idősek világnapjára

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át nem haladja meg. A támogatás összege személyenként 10.000- Ft., amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás, támogatás idősek világnapjára

Olyan szociálisan rászoruló személyek, akik a 85. életévét betöltötték, vagy tárgyévben betöltik, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át nem haladja meg.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelmet tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot, illetve a család tagjainak jövedelemigazolását.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át (85.500,-Ft-ot), egyedül élő esetén a 400%-át (114.000,-Ft-ot) nem haladja meg.

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

TÁMOGATÁS IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának többször módosított 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

Kaposvár Település