Gyógykezelésekre vonatkozó szabályok határon átnyúló egészségügyi ellátás során

Jelen ügyleírásban gyógykezelések alatt a tervezett, külföldön igénybe vett gyógykezeléseket értjük.

Kulcsszavak: gyógykezelés, NEAK, egészségügyi ellátás, külföldi gyógykezelés

A Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárások más országban való igénybevételéhez a biztosítottaknak – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat – az Egészségbiztosítási Alap terhére támogatás nyújtható.

A külföldi ellátás iránti igény kérelemre, hatósági eljárásban bírálható el, indokoltságát szakértő állapítja meg, a kérelmezőnek magyar tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. A legtöbb ellátás előzetes engedélyezés után vehető igénybe.

Külföldi gyógykezelés költségét a betegeknek meg kell előlegeznie és kizárólag az ellátás magyarországi belföldi költségmértékének utólagos megtérítésére tarthatnak igényt.

A kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé kell benyújtani.

Az utólagos megtérítés – irányelv alapján – hatósági eljárás keretében történik, melynek határideje: 8 - 60 nap.

A kérelem formanyomtatványa, valamint:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Főszabály szerint fellebbezni az uniós rendeletekben  és az uniós irányelvben meghatározott döntések esetében lehet. A másodfokú eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) folytatja le. Lehetőség van ugyanakkor méltányossági körben hozott döntés meghozatalára is, ebben az esetben a döntés ellen jogsérelemre való hivatkozással, annak közlésétől számított harminc napon belül bírósági úton  lehet jogorvoslatot kérni.

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

NEAK