489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. § i) pontja szerinti támogatások igénylése és igény módosítása

">

SZIG - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók támogatási igénye és igény módosítása

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat a központi költségvetésből megillető, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. § i) pontja szerinti támogatások igénylése és igény módosítása

Kulcsszavak: igénylés, pótigény, lemondás, támogatás, nem állami, nemzetiségi önkormányzat, egyházi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók

A támogatás iránti igényt, illetve igénymódosítást a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés az  „Ügyintézés indítása” gomb megnyomásával indítható.

A fenntartó igénylését, illetve az igény módosítását az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be (Átr. 3. § (1) bekezdés). Az adatlapok a Kapcsolódó anyagok között találhatók meg.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Átr. 8. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.

Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az Igazgatóságnak. Ha a bejelentés az Átr. 8. § (1) bekezdés szerinti adatokat is érinti, azokat a bejelentés során hitelt érdemlően igazolni kell.

A Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlap és mellékletei benyújtásán kívül a tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesült fenntartó esetén a támogatás megállapítása iránti eljárás során hitelt érdemlően igazolni kell

a) bevett egyházak nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét,

b) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál a fenntartó nevére szóló azon fizetési számla számát, amelyre a fenntartó a támogatás folyósítását kéri,

c) azt, hogy a fenntartó valamennyi fizetési számlája vonatkozásában felhatalmazta az igazgatóságot beszedési megbízás benyújtására.

Az eljárás illetékmentes.

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága

Fellebbezhető végzés esetén Magyar Államkincstár Központi szerve/határozat esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/normativa_igenyles__finanszirozas

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

1993. évi III. törvény;

1997. évi XXXI. törvény;

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

MÁK_ÖF