Biztonsági okmányok védelmével kapcsolatos hatósági eljárás (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

A biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal engedélyeztetni.

Kulcsszavak: biztonsági okmány

A biztonsági okmány kibocsátója vagy a kibocsátó meghatalmazottja.

Az „A” vagy „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok esetében okmányvédelmi rendszerterv elkészítését kell kérni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól. Az okmányvédelmi rendszerterv elkészítéséhez a kibocsátónak meg kell határoznia az új, vagy a megújuló okmány tervezett méretét és alapanyagát, valamint a tervezett kitöltés módját.

A biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal engedélyeztetni. A kibocsátó – ha valamely miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozik – az eljárás megindítása előtt köteles az irányítását (felügyeletét) ellátó minisztert tájékoztatni a biztonsági okmány tervezett kibocsátásáról. Az engedélykérelemhez csatolni kell a biztonsági okmány formatervét, pontos szövegét, nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírásokat, valamint az adminisztratív védelmi terv tervezetét, továbbá az előállító által elkészített okmányvédelmi tervet. A kibocsátó köteles nyilatkozni arról, hogy a kibocsátásra kerülő biztonsági okmányra vonatkozik-e európai uniós előírás, illetve hogy milyen jogszabály alapján kerül rendszeresítésre az adott okmány.

 
Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal az érvényesítés, illetve a megszemélyesítés eszközeit és módszerét is engedélyeztetni kell. Az engedély iránti kérelemben a kibocsátónak meg kell adnia az érvényesítés, megszemélyesítés engedélyezéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott adatokat.

A „B” vagy „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében engedélyeztetés helyett a kibocsátónak a megszemélyesítés eszközéről és módszeréről tájékoztatnia kell a Szakszolgálatot.

Az engedély nélkül vagy a meghatározott eljárás figyelmen kívül hagyásával kiválasztott előállító által előállított, továbbá a meghatározott engedély nélkül megszemélyesített, érvényesített biztonsági okmány esetén az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kötelezheti a kibocsátót a feltárt hiányosságok megszüntetésére, szükség esetén a biztonsági okmány forgalomból való kivonására.

 

Hatvan nap.

1. Engedélykérelem

2.  A biztonsági okmány formaterve, pontos szövege

3. Adminisztratív védelmi terv

4. Okmányvédelmi terv (Az okmányvédelmi terv kötelező tartalmi minimumkövetelményeit a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza)

5. Nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírások

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet.

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható.

Az eljárás lefolytatásához eredeti okmánymintát is be kell nyújtani közvetlenül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet részére. Mintaokmány elektronikus benyújtása nem értelmezhető.

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet.

NBSZ