Szolidáris gazdálkodás (VP)

A felhívás célja a gyakorlati mezőgazdasági tudásátadás, az önellátási képesség fokozása, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés biztosításának elősegítése.

A konstrukció két célterületet támogat:
1. célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a
társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A
mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös
tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok eléréséhez való hozzájárulás erősödik: a
célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos
élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi,
szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében
történő érzékenyítés.

2. célterület - Közösség által támogatott mezőgazdaság: Olyan együttműködések kialakításának
támogatása a cél, melynek keretében a termelők és a fogyasztók saját érdekeik érvényesítése mellett
elkötelezettek egymás felé. A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési és értékesítési
szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és fogyasztók között fennálló
– együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók között olyan rendszeres és
közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az
együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének
lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel
kapcsolatos ismertekhez jut. A termelők és a fogyasztók között nincs közvetítő fél, a termékek
közvetlenül cserélnek gazdát.

Kulcsszavak: VP, szolidáris, közösség által

Olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyben
legalább egy tag vidéki térségben működő mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás és
legalább egy tag:
- az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló,
nyilvántartásba vett nevelési-oktatási, szociális vagy egészségügyi intézmény;
- a 2. célterület esetén a fogyasztókat tömörítő, fenntartható élelmiszertermeléssel és
közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző,
referenciával rendelkező non-profit szervezet.

Azonos mezőgazdasági termelő – kapcsolt vállalkozásokat is beleértve - csak egyik célterületre
vonatkozó kérelemben lehet konzorciumi tag.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetők: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF