2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint  árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2017. október 31-ét követően csak a törvény hatálya alá tartozóan, nyilvántartásba vételét követően  fogadhat el  kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést egy jogügyletben.  

A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény valamint a 33/2017.(X. 26.) NGM rendelet előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv, kereskedelmi hatóságként  Budapest Főváros Kormányhivatala  (a továbbiakban: hatóság) hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

">

Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme, valamint beadvány a hatóság által indított felügyeleti eljárásban

Magyarország területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint  árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2017. október 31-ét követően csak a törvény hatálya alá tartozóan, nyilvántartásba vételét követően  fogadhat el  kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést egy jogügyletben.  

A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény valamint a 33/2017.(X. 26.) NGM rendelet előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv, kereskedelmi hatóságként  Budapest Főváros Kormányhivatala  (a továbbiakban: hatóság) hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

Kulcsszavak: árukereskedelem, árukereskedelmi tevékenység, pénzmosás, terrorizmus, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, készpénzfizetés elfogadása, 2,5 M Ft, beadvány, felügyeleti eljárás

Magyarország területén árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók, akik tevékenységük során 2,5 M Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést kívánnak elfogadni egy jogügylet során.

 

1. Kérelmet (MKEH030-as számú e-kérelem) és 1 példány Pmt. szerinti belső szabályzatot kell a szolgáltatónak benyújtania a hatóságnak.

Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az e törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017.(VIII. 3.) NGM rendelet,  továbbá a törvény végrehajtásáról szóló 33/2017.(X. 26.) NGM rendelet  előírásainak, valamint jogszabállyal és a törvény céljával nem lehet ellentétes.

2. Az árukereskedelmi szolgáltatóknak abban az esetben is az MKEH030-as űrlapot kell használniuk, ha a hatóság a Pmt. 65. § (5) bekezdése alapján indított felügyeleti eljárás keretében kérte be tőlük a pénzmosási belső szabályzatot jóváhagyásra, ekkor szintén mellékletként tudják azt benyújtani a hatósághoz.

Ha az árukereskedő nyilvántartásba vétel nélkül fogad el 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést egy jogügyletben, a  hatóság a szolgáltatóval szemben a Pmt. 69. § (1) bekezdés a)-c) szerinti jogkövetkezményt alkalmaz.  A Pmt. 69. § (1) bekezdés alapján a hatóságnak széleskörű joghátrányok kiszabására van lehetősége.

A Pmt. bevezette a nyilvántartásból való törlés lehetőségét a nemesfémmel kereskedők és árukereskedők esetében is, továbbá a bírság mértéke megemelkedett, 100 ezer Ft-tól 400 millió Ft-ig terjedhet.

Ügyintézési határidő: 60 nap.

1.) MKEH030-as e-kérelem: Kérelem az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyásához és hatósági nyilvántartásba vételéhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (6) bekezdés végrehajtására, valamint beadvány a 65. § (5) bekezdés alapján hatóság által indított felügyeleti eljárásban

2.) Árukereskedők Pmt. szerinti belső szabályzata mellékletekkel

Az árukereskedők Pmt. szerinti szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem benyújtása illeték- és díjmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala (Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114.§ (1)  bekezdés értelmében a véglegessé vált döntések ellen közigazgatási per indításának van helye. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § szabályozza a keresetlevél benyújtását. Közigazgatási per iránt keresetet nyújthat be a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/Pmt

MKEH030-as e-kérelem

Mintaszabályzat ("Árukereskedők Pmt. szerinti belső szabályzata mellékletekkel")

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.(XI. 29.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontja. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bekezdés k) pont, 3. §, 5. § e) pont, 31. § (1)-(3) bekezdés, 65. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés és (10) bekezdés, 69.§ , 80. § (4) bekezdés ; 93. §; a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017 .(VIII. 3.) NGM rendelet; a 33/2017.(XI. 26.) NGM rendelet. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 7.§; 50.§ (2) bekezdés c) pont; 80.§; 99. §; 113.§; 114.§; 116.§ (4) bekezdés 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5) bekezdés. Az általános közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.törvény 13. §; 39. §; 40. §

BFKH KHENF