Anyasági támogatás iránti kérelem

Olyan egyszer folyósított családtámogatási ellátás, mely a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető.

Kulcsszavak: anyasági, támogatás, kelengye pénz, szülési támogatás, babakelengye, születés, gyermek, családtámogatás

A következő személyek lehetnek jogosultak anyasági ellátásra:

A kérelmet az előírt mellékletekkel együtt a fenti jogosultaknak az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.A kérelmet az előírt mellékletekkel együtt a fenti jogosultaknak az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyet megtehet személyesen bármely kormányablakban és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalban. Van lehetőség elektronikus ügyintézésre is, ügyfélkapus azonosítást követően a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül.

A folyósítással kapcsolatos változásokat 15 napon belül be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeget visszakövetelik.

Kérelmezőre vonatkozó határidők:

Hatóságra vonatkozó határidők:

Folyósításra vonatkozó határidők:

Mindig szükséges:
 
 
Esetlegesen szükséges iratok:
 

Az eljárás illetékmentes.

Általános szabályok:

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv a Magyar Államkincstár. A családtámogatási ügyben eljáró hatóság döntése ellen közigazgatási per indítható.

Anyasági támogatás összege 2020-ban:

gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2020. évben 64 125 forint), ikergyermekek esetén 300%-ával (2017. évben 85 500 forint).

Kérelem nyomtatványok

Változás-bejelentésre vonatkozó nyomtatvány

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.