Budapest 04. ker. fakivágási engedély kérelem közterületi ingatlanon

Formanyomtatvány kitöltésével kell jelezni a kivágni szándékozott közterületi fa helyét és nyilatkozni szükséges a kivágott fa pótlásáról. A kivágott fa pótlására a jegyző kötelezettséget állapít meg.

Kulcsszavak: fakivágási engedély, közterületi fa, fapótlás

Bármely állampolgár, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

Formanyomtatvány kitöltésével kell jelezni a kivágni szándékozott közterületi fa helyét és nyilatkozni szükséges a kivágott fa pótlásáról.

Kérelmező számára: nincs.
Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon, teljes eljárásban hatvan napon belül intézhető.

346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete

Az alapeljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén a Jegyző

Budapest Főváros Kormányhivatala

346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 6. § (1), 8. §

2016. évi CL tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Budapest 04. ker. Település