ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia szerződéskötés felhasználó-változás esetén

Villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződéseinek megkötéséhez kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: szerződéskötés, fogyasztóváltás, átírás, új fogyasztó, új ügyfél

Kérjük, adja meg 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját (amennyiben ismert), a felhasználási hely címét és a birtokba adási adatokat (dátum, óraállások). Töltse fel az átadás-átvételi dokumentációt és a jogcímet igazoló iratokat.

Ezután a 2. oldalon a számlázási címet, a szerződéskötés jogcímét, fizetési módot és a havonta számlázandó részfogyasztás mennyiségét szükséges megadnia.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

Az új felhasználónak az adásvételt, vagy birtokba lépést követő 15 napon belül szerződéskötési kötelezettsége van.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál tehet bejelentést elszámolási, számlázási, ki és visszakapcsolási, illetve méréssel kapcsolatos ügyekben.

Lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat vitás ügye rendezése érdekében.

Hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési,  rendelkezésre állási panaszokkal fordulhat a MEKH-hez.

Lakossági ügyfelek számára szóló tájékoztató

Vállalkozások, közintézmények számára szóló tájékoztató

Önnek három szerződéssel kell rendelkeznie:

Villamosenergia-vásárlási szerződéssel a villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval, hálózathasználati szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel.

Hálózatcsatlakozási szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel - ez utóbbinak megkötése csak az alábbi esetekben szükséges:

Ideiglenes vételezés esetén nincs szükség hálózatcsatlakozási szerződésre.

A szükséges nyomtatványokat letöltheti a Dokumentumtárból.

A honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a villamosenergia-szabályozással, működéssel, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos jogszabályokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.