3.02. Villamos energia szerződéskötés felhasználó-változás esetén (ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek)

Villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződéseinek megkötéséhez kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: szerződéskötés, fogyasztóváltás, átírás

Az alábbi ügyfelek kezdeményezhetik az e-ügyintézést jelen ügyben:

a)    2021. augusztus 31-én az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel mint egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval jogviszonyban álltak,

b)    bármely okból (kereskedőváltás, felhasználóváltozás, új bekapcsolás) új egyetemes szolgáltatási szerződést kötő felhasználókra, ha a szerződéssel érintett felhasználási hely az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. mint elosztó működési területén található.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel mint egyetemes szolgáltatóval szerződésben álló, vagy szerződést kötni kívánó további felhasználók a „2. Villamos energia egyetemes szolgáltatás e-ügyintézése azon ügyfeleknek, akiknek 2021. augusztus 31-én már az MVM Next szolgáltatta az áramot” ügyleírás szerint kezdeményezhetnek e-ügyintézést.

Kérjük, adja meg 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját (amennyiben ismert), a felhasználási hely címét és a birtokba adási adatokat (dátum, óraállások). Töltse fel az átadás-átvételi dokumentációt és a jogcímet igazoló iratokat.

Ezután a 2. oldalon a számlázási címet, a szerződéskötés jogcímét, fizetési módot és a havonta számlázandó részfogyasztás mennyiségét szükséges megadnia.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

Az új felhasználónak az adásvételt, vagy birtokba lépést követő 15 napon belül szerződéskötési kötelezettsége van.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. jár el a bejelentés intézésében.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Önnek három szerződéssel kell rendelkeznie:

Villamosenergia-vásárlási szerződéssel a villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval, hálózathasználati szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel.

Hálózatcsatlakozási szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel - ez utóbbinak megkötése csak az alábbi esetekben szükséges:

Ideiglenes vételezés esetén nincs szükség hálózatcsatlakozási szerződésre.

A szükséges nyomtatványokat letöltheti a Dokumentumtárból.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

MVM NEXT Zrt. (Áram)