Tájékoztatási szolgáltatás (VP)

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő célcsoportok számára versenyképességük fokozásához; minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz; együttműködési készségük javításához; szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához, ez által a vidéki gazdaság fenntarthatóságához

Kulcsszavak: TISZ, hiánypótlás

A pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő szervezetek

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

 EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF