Budapest XIII. -Települési Támogatás - Pályázati adatlap egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása céljából

A XIII. kerületben az egészségügyi célú prevenció erősítése érdekében a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a HPV, ROTA és Pneumococcus védőoltás költségeihez hozzájárul.

Kulcsszavak: lakóhely, életvitelszerű lakás, védőoltás

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

A feltételeknek megfelelő kérelmező árajánlatot kér a védőoltás költségeiről. Az árajánlatot vagy névre szóló számlát kell benyújtania az adatlap mellé. A kitöltött adatlapot és a megjelölt mellékleteket kell eljuttatni.

 

Az adatlap a feltételek teljesülése esetén egész évben, folyamatosan benyújtható.

Ügyintézési határidő: a pályázat benyújtását követően 8 napon belül.

A nyertes pályázókkal, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

Települési Támogatás Pályázati adatlap egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása céljából.

Az adott pályázatra vonatkozó igazolás:

Személyes megjelenés esetén bemutatandó:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester.

Támogatás összege:

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

Letölthető formanyomtatvány.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete.

Budapest 13. ker. Település