Kőröstetétlen - Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához

Kőröstetétlen község közigazgatási területén üzemi, valamint szabadidős tevékenység, illetve létesítmény zajforrás zajkibocsátási határértékének megállapítása, megváltoztatása kérelem útján.

Kulcsszavak: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához, Kőröstetétlen

Kőröstetétlen község területén működő üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határérték megállapítása, megváltoztatása ügyében érintett/kérelmező.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap száma: ASP-IPAR-ZAJ-2018

Űrlap megnevezése: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához című formanyomtatvány. Megváltoztatásra vonatkozó bejelentés esetében bejelentéshez mellékelni kell a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján.

A település jegyzője, mint I. fokon eljáró környezetvédelmi hatóság a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) valamint 10.§ (1) bekezdései alapján.

Az elsőfokú helyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint meghatározott határidőn belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "mezőgazdaság, környezetvédelem" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Kőröstetétlen Település