MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM

Ha a kamarai tag egészségügyi tevékenységének helyét megváltoztatja, és az másik területi szervezet illetékességi területén van, a tag az adatváltozást az illetékességgel rendelkező szakmai kamara területi szervezetének köteles 15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés alapján a tevékenység folytatásának új helye szerint illetékes területi szervezet az érintettet 15 napon belül tagjai sorába átveszi, és értesíti az átvételről a kamarai nyilvántartást, valamint a kamarai tagot. /Ekt. 16 § 6) /

Kulcsszavak: MGYK átjelentkezés

Kamarai tag, aki az egészségügyi tevékenységének végzésének helyét megváltoztatja.

A kamarai tag, az átjelentkezési kérelem űrlap kitöltését követően, eljuttatja azt a Magyar Gyógyszerészi Kamara az új egészségügyi tevekénység végzés helye szerinti területi szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében
- postai úton
- személyesen

Nincs

A kérelem választott területi szervezethez történő beérkezését követő 15 nap.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

Kitöltött átjelentkezési kérelem

Díjmentes

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

Az átjelentkezési kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

MGYK