Kecskemét - Kereskedelmi tevékenység engedélyezése, illetve bejelentése

Az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott kizárólag üzletben forgalmazható termékek is értékesítésre kerülnek.

Kulcsszavak: Kereskedelmi tevékenység engedélyezése, bejelentése

Azon egyéni vállalkozók, kistermelők, valamint gazdasági társaságok, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

 

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

 

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg a kereskedelmi jogszabály rendelkezései szerint:

mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység;

kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén

a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;

vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység;

 

 

 

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására működési engedély iránti kérelmet kell az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél benyújtania

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

Az üzletköteles termékek forgalmazására kizárólag a működési engedély határozatnak a véglegessé válásától van lehetőség.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - lehetőség van a működési engedély átvételére.

 

Egyéb esetben a bejelentést követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.

 

Az adatváltozást, valamint a tevékenység megszűnését a kereskedő köteles az adott jegyzőhöz bejelenteni.

 

Szeszes ital kimérési külön engedély

 

Tilos szeszes italt forgalmazni

- a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt,

- tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén,

- a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

 

A fentiekben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

 

Amennyiben a kereskedő a tevékenységét bejelentés nélkül folytatja, a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében ötvenezer forint bírság megfizetésére kell kötelezni.

Amennyiben a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

Kereskedelmi tevékenység bejelentését követő naptól számított tizenöt napon belül a hivatal a bejelentést nyilvántartásba veszi.

A működési engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.

Az üzlet üzemeltetésének bejelentése, valamint a működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedőnek igazolni kell az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Palackozott szeszes italt forgalmazó üzletek éjszakai nyitvatartása

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete értelmében:

 

A palackozott szeszes italt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva. A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatják, és szándékukról a NYILATKOZAT Palackozott szeszes italok forgalmazásának 22,00 – 06,00 óra közötti szüneteltetéséről űrlap benyújtásával nyilatkoznak.

 

Fentiekben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. napjára.

 

Vendéglátó üzletek éjszakai – eltérő – nyitvatartása

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete értelmében:

 

A vendéglátó üzletek 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva. Ezen rendelkezéstől eltérő nyitvatartás engedélyezéséről első fokon a Közgyűlés Értékmegőrzési Bizottsága dönt.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény:

 

 

Kecskemét Település