Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat igénylése (DINPI)

Védett természeti terület és érték tulajdonjogának változásakor a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet, az illetékes nemzeti park igazgatóság gyakorol.

Kulcsszavak: elővásárlási jog

A kérelmezőnek megkeresést kell előterjesztenie arra vonatkozóan, hogy az Igazgatóság élni kíván-e az elővásárlási joggal. A kérelemhez mellékelni kell az adásvételi szerződést.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

DINPI