Pécs – Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentése

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – amelynek típusait a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – szolgáltatást csak hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató nyújthat, kivéve a nomád táborhely és e jogcímen a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás.

Kulcsszavak: szálláshely, közösségi, szabadidős szálláshely, üzleti célú.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő szálláshely szolgáltatója.

Az eljárás megindításához  bejelentést kell tenni.

Bírság kiszabása, ha bejegyezhető hivatalból a szálláshely, míg ennek hiányában bírság és tevékenység megtiltás.

Hatóságra vonatkozó határidő:

15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére, hatósági igazolvány kiadására).

Minden esetben szükséges:

Továbbá csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap a bejelentés megtételére, adatváltozás bejelentésére [Szálláshely nyilvántartásba vétel kérelem, bejelentés (ASP-IPAR-002-2017)].

Pécs Település