Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság-Bejelentés a Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT programban támogatott területek kaszálásához

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság-Bejelentés a Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT programban támogatott területek kaszálásához

Kulcsszavak: környezetvédelem, natura 2000, Körös-Maros,

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. )X.8.) Korm. rendelet 3.§-ának a)-d) pontja szerinti területek közül a gyep (rét, legelő) hasznosítású területek (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek földhasználói.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A földhasználóknak az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. Amennyiben ezen védekezés során a földhasználó nem tudja betartani, hogy a terület legalább 5 %-át  kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul hagyja, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

1. Amennyiben a földhasználó a tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal nem jelenti be írásban a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, úgy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján járó, az adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatása a szankcióval csökkentett összegben kerül kifizetésre.

2.  Amennyiben a földhasználó elmulasztja a kaszálás bejelentését, amire a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 (X.18.) kormányrendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi, az a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény(továbbiakban: Tvt.)  80. § alapján szankcionálandó. 

Tvt. 80. §

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti ... természetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2)  A természetvédelmi bírságot a természetvédelmi hatóság szabja ki.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal korábban írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
Amennyiben a bejelentett kaszálás természetvédelmi érdeket sértene, úgy a természetvédelmi kezelőnek 5 napja van arra, hogy a természetvédelmi hatóságnál korlátozást kezdeményezzen, illetve a bejelentő jogkövető magatartására építve, vele egyeztessen dokumentált módon a kaszálás során betartandó feltételekről  annak érdekében, hogy a tevékenység ne legyen jogsértően természeti kárt okozó. 
Amennyiben a bejelentéssel érintett ingatlan nem csupán Natura 2000 terület, hanem védett is, úgy a kaszálás engedélyköteles, nem elegendő csupán a bejelentés. A természetvédelmi kezelő ebben az esetben a földhasználót értesíti, hogy engedélyköteles a tevékenység, amellyel egyidejűleg a bejelentést engedélykérelemként kezelve továbbítja azt a természetvédelmi hatóságnak, kezelői nyilatkozattal együtt.

Bejelentés az alábbi linken lévő nyomtatványon is benyújtható.

http://www.kmnp.hu/hu/kaszalasi-bejelento

Az eljárás illetékmentes.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

e-mail: kmnp@kmnp.hu

honlap: kmnp.hu

telefonszám: +3666 313855

Levelezési cím: 5541 Szarvas, Pf.:72

Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112376.

 

KMNPI