Győr - Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének felülvizsgálata.

 

Kulcsszavak: lakásbérlet meghosszabbítá

Határozott idejű szerződéssel rendelkező önkormányzati bérlakás bérlői

Az eljárás a bérlőnek - a lakásbérleti szerződés lejártát megelőző hatvanadik naptól a szerződés lejártáig önkéntes, míg a szerződés lejártát követően a Lakásügyi Csoport felhívása alapján a formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

A lakásbérleti szerződés lejártát megelőző hatvanadik naptól a szerződés lejártáig nyilatkozhat a bérlő a bérleti szerződésének meghosszabbítási szándékáról.

Jövedelmek igazolása. Közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást díjtartozás nem terheli; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás, szolgáltatóval kötött érvényes részletfizetési megállapodás.

Díj- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Ha az önkormányzati bérlakás bérlője az ÖK rendelet 46. §-ában előírt határidőn belül vagy a bérleti szerződés lejártát követő hatvan napon belül, a tulajdonosi jog gyakorlójának felszólítását követően sem nyilatkozik, a szerződés nem hosszabbítható meg.

Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránt (PDF)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: ÖK rendelet) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

Győr Település