Kecskemét - A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről a településképi rendeletben foglaltak szerinti szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Tkr.) meghatározottak szerint. Kötelező a szakmai konzultáció a Tkr. 14. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben, de az ügyfél egyéb esetben is kezdeményezheti annak tartását.

Kulcsszavak: szakmai konzultáció, településképi ügyek

építtető és/vagy tervező

Formanyomtatványon e-mailben varostervezes@kecskemet.hu vagy személyesen ügyfélfogadási időben szükséges a kérelmet benyújtani a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának címezve, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztályára

Kecskemét Megyei Jogú Város Főépítésze a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.

A kérelemhez lehetőség szerint legalább 1 db vázlattervi szintű tervdokumentáció csatolandó. De nem kötelező.

Az eljárás költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tkr.elérhetősége: https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben/2017

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete.

Kecskemét Település