Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

A vizsgálatköteles áruk(nak EU-n kívüli harmadik országból történő) behozatala esetén a vámhatóság értesíti az növény-egészségügyi ellenőrzést végző hatóságot a szállítmány érkezéséről. Engedélyezett ellenőrzési helyre történő behozatal esetén az importőr kéri a hatóságtól a növény-egészségügyi vizsgálatot.

Kulcsszavak: Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

Behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen
a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a szállító, fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja,
b) postaforgalomban a nemzetközi postahivatal,
c) utasforgalomban az utas köteles a vizsgálatra bejelentést tenni.

Engedélyezett ellenőrzési helyen történő vizsgálatot az importőr kéri

lletékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál intézhető

60 nap

Nem kell csatolni semmit

kivételével) 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 Burgonyagumók vizsgálata tételenként 25 000 kg tömegig 13 000 Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként 13 000 Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével) 100 m3 térfogatig 4 300 Minden további m3 40 Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1 000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként 4 300

EKEIDR2