Szőlő szaporítóanyag elektronikus származási igazolvány megküldése

Szőlő szaporítóanyag felhasználás és forgalomba hozatal esetén a forgalmazó köteles származási igazolványt kiállítani, és annak egy példányát az áru származási igazolványaként a vásárlónak átadni, egy példányát a Nébih részére megküldeni. 

Kulcsszavak: szőlő, szaporítóanyag, származási igazolvány, elektronikus, gépi

Az a szőlőiskolai vagy szőlő nagykereskedelmi forgalmazási engedéllyel, vagy standard ültetvénnyel rendelkező természetes és jogi személy, aki/amely részére a Nébih engedélyezte elektronikus származási igazolvány kiadását.

Szőlő szaporítóanyag felhasználás és forgalomba hozatal esetén a forgalmazó köteles származási igazolványt kiállítani, és annak egy példányát az áru származási igazolványaként a vásárlónak átadni, egy példányát a Nébih részére megküldeni. Az adminisztrációs terhek csökkentésére Hivatalunk egyedi elbírálás alapján lehetővé teszi, hogy a forgalmazó a szőlő szaporítóanyagok eladása során a származási igazolványt ne a Nébih által biztosított nyomtatvány kézi kitöltésével, hanem elektronikusan állítsa ki és saját maga nyomtassa. Az a szőlő szaporítóanyag-forgalmazó, aki eleget tesz az elektronikus származási igazolvány kiállítás honlapunkon is megtalálható feltételeinek, és a Nébih-től engedélyt kapott elektronikus származási igazolvány kiállítására, az elektronikus származási igazolványt megküldi a Nébih részére.
 

Beküldési határidő, ha a Nébih engedélyező határozatában a beküldés gyakoriságát máshogy nem határozták meg:
1. tavaszi szaporító alapanyag forgalom: május 30-ig kétheti rendszerességgel.
A forgalmazási szezont záró küldeményt kérjük jelezni!
A május 30. utáni forgalmazásokról eseti küldeményt várunk.
2. tavaszi ültetési anyag forgalom: június 31-ig kétheti rendszerességgel. A forgalmazási szezont záró küldeményt kérjük jelezni!
3. őszi ültetési anyag forgalom: október 20-tól év végéig kétheti rendszerességgel. A forgalmazási szezont záró küldeményt kérjük jelezni

Az elektronikusan előállított bizonylat hivatali (Nébih) példányát elektronikusan, nem módosítható formátumban előállított adatállományként kell megküldeni részünkre. A papírt helyettesítő elektronikus dokumentumon túl a forgalmazások adatait tartalmazó részletes, adatbázisként használható állományt (táblázatot) is várunk kötött formátumban. Ennek tartalma azonos a nem módosítható állomány (pdf) adattartalmával. A saját előállítású származási igazolványok használatát csak abban az esetben engedélyezzük, ha a forgalmazásról készített, az itt meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő táblázatot is megküldik részünkre.
Lásd még a "Saját nyomtatású származási igazolványok használatának feltételei" című útmutatót.

Az eljárás díjmentes

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény nyomtatványok

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Saját nyomtatású származási igazolványok használatának feltételei

87/2006 (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról  14. § (8) bekezdés, 16. § (4) bekezdés és 5. melléklet 

NÉBIH