Kecskemét - 500 m3/év alatti kút létesítése, meglévő kút bejelentése

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területen kút létesítése és meglévő kút bejelentése (fennmaradása) engedéllyel üzemeltethető.

Kulcsszavak: fúrt kút

Bármely személy

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése.

Magánszemélyek esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton vagy személyesen.

Engedély nem kerül kiadásra.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.)

Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát. A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

Kecskemét Település