Sértett kár megtérítésének kérelme (szabálysértési eljárás)

A sértett kérheti az eljárás alá vont személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését.

Kulcsszavak: szabálysértés, kártérítés, szabálysértési hatóság, eljárás, szabálysértési, közigazgatási, bíróság, járásbíróság, sértett, kár,

Sértett: az, akinek a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette a jogát vagy a jogos érdekét. A sértett az őt megillető jogokat képviselője útján is gyakorolhatja.

A sértett a szabálysértési eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az őt érintő iratokat, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.

Az eljárás illetékmentes.

Szabálysértési hatóságok:

 

2012. évi II. törvény a szabálysértési eljárásról

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.