Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott egyszerűsített talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a mezőgazdasági eredetű hulladék mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, illetve a kijuttatási technológiát, a felhasználható hulladékanyag mennyiségét, a felhasználás feltételeit.

Kulcsszavak: Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

60 nap.

Termőföld tulajdonosa, használója, a mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék birtokosa, valamint az általuk megbízott kérelmére a mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítását, felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően. Szükséges adaok: 1. Egyszerűsített talajvédelmi terv.
2. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.8. pontja alapján nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése esetén az igazgatás szolgáltatási díj 60 000 Ft. A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.9.3.
 pontja alapján a 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése esetén az engedélyre megállapított díj 50 %-a fizetendő.
 

EKEIDR2