Igazolás kiállítása magánszemély részére földműves nyilvántartásba vételhez 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a gazdálkodó magánszemélyeknek szakirányú képzettség hiányában igazolást állít ki földműves nyilvántartásba vételhez, ha az elmúlt öt évből legalább három évben az árbevétel azért maradt el, mert a mező- vagy, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.  

Kulcsszavak: Földműves 

Földműves minősítéssel nem rendelkező magánszemélyek.  

A földműves nyilvántartásba vételhez szükséges igazolás kiállításának kezdeményezéséhez kitöltött kérelemmel kell fordulnia az illetékes NAK Megyei Igazgatósághoz. A kérelem nyilatkozatot is tartalmaz, melyhez kapcsolódó mellékletek másolatait is csatolni kell a kérelemhez. 

Az igazolás kiállításához szükséges: kérelem a nyilatkozatokkal, a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumok másolataival. 

  

Az eljárás illeték és eljárási díj mentes.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igaztatóságai  

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Központja  

A NAK Megyei Igazgatósága a benyújtott kérelem és nyilatkozat, valamint a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok másolatai alapján igazolást állít ki, amellyel a magánszemély ügyfél kezdeményezheti a járási hivatalok földhivatali osztályán felvételét a földművesek nyilvántartásba. 

NAK KÖZPONT