Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők belegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. A kérelmet a tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek gondozását nevelését vállalni szándékozó személy terjesztheti elő.

Kulcsszavak: Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

A 16. életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek személyes gondozását nevelését vállalni szándékozó személy.

Igen, az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet, és a jogorvoslati kérelmet postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot (skype).

60 nap

Ha van a szülői felügyeletre vonatkozó bírósági döntés, azt a szülőnek kell csatolnia. A gyámhivatali meghallgatás, tárgyalás alkalmával a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges. 

A gyámhatósági eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. A gyámhatóság eljárásának költségeit a hatóság viseli.

EKEIDR2