Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás a levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokból.

A levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról hiteles másolat kiadása - jellemzően büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nemperes eljárásokról, bírósági végzésekről, ítéletekről, illetve cégbírósági végzésekről cégek felszámolásáról, végelszámolásáról, kényszertörléséről kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére.

Kulcsszavak: Büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nemperes eljárás, bírósági végzés, bírósági ítélet, cégbírósági végzés cégek felszámolása, végelszámolás, kényszertörlés, másolat, levéltár

Ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Az ügyben eljáró megyei bíróság székhelye szerint illetékes megyei levéltár vagy a fővárosi ügyek esetén Budapest Főváros Levéltára. Házassági bontóperben a Magyar Nemzeti Levéltár illetékes abban az esetben, ha a házastársak utolsó állandó lakhelye nem fővárosi bíróság, hanem más vidéki, megyei bíróságok illetékességi területére esett. Házassági bontóperben a Budapest Főváros Levéltára illetékes, ha a házastársak utolsó állandó lakhelye budapesti székhelyű bíróságok illetékességi területére esett.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról.

MNL ÜSZ