itt található.

">

Elektronikus matrica alapú úthasználati jogosultság Magyarország gyorsforgalmi útjaira.

A magyarországi díjfizetésre kötelezett gyorsforgalmi utakat a motorkerékpárok, a személygépkocsik (és azok pótkocsija), továbbá a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, az autóbuszok, valamint ezek vontatmányai kizárólag előre megvásárolt e-matricával használhatják.

A díjfizetős hálózat térképe itt található.

Kulcsszavak: díjfizetés, díjellenőrzés, díjkategória, pótdíj, jogosultság, díjtáblázat, e-matrica, matrica, érvényesség, díjköteles

Az autópálya használati jogosultságot az utazás megkezdése előtt, a jármű kategóriájának megfelelően kell megvásárolni az alábbi módok valamelyikén:

Az érvényességi időtartam alapján heti (10 nap), havi és éves jogosultságok vásárolhatók. A vásárlás után kapott ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet az e-matrica érvényességének utolsó napjától számított 2 évig javasolt megőrizni. 

Amennyiben díjköteles útszakaszon valaki érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, az jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az útdíj megfizetését telepített kamerákkal, díjellenőrző autókkal és mobil megállításos egységekkel végzi. A pótdíjak mértékéről részletesebben a „Fizetési kötelezettség” menüpontban tájékozódhat.

Az úthasználati jogosultság érvénytelen

A matrica vásárlásánál meg kell adni a gépkocsi forgalmi rendszámát, díjkategóriáját, honosságát, és a használati időtartamot, egyéb dokumentumok mellékelése nem szükséges.

A pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézés során a nem tulajdonosként vagy üzembentartóként eljáró magánszemélyeknek meghatalmazással kell rendelkezniük. Az ehhez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni. A jogi személy nevében eljáró ügyfelek csak cégszerű meghatalmazás birtokában indíthatják az ügyintézést, az aláírásra jogosult személyeknek ehhez aláírási címpéldányra és cégkivonatra is szükségük van. A meghatalmazással kezdeményezett szolgáltatások vagy pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézés esetén – a meghatalmazott személy adatainak egyeztetése céljából – személyazonosító okmányok bemutatására is szükség van.

A tulajdonosként vagy üzembentartóként eljáró ügyfélnek a forgalmi engedélyt és a vásárlást igazoló szelvényt kell bemutatnia.

A szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja egységesen 1470 Ft. Egy jármű vonatkozásában történő ügyintézés során a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni.

A matrica vásárlásánál meg kell adni a gépkocsi forgalmi rendszámát, díjkategóriáját, honosságát, és a használati időtartamot, egyéb dokumentumok mellékelése nem szükséges.

A pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézés során a nem tulajdonosként vagy üzembentartóként eljáró magánszemélyeknek meghatalmazással kell rendelkezniük. Az ehhez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni. A jogi személy nevében eljáró ügyfelek csak cégszerű meghatalmazás birtokában indíthatják az ügyintézést, az aláírásra jogosult személyeknek ehhez aláírási címpéldányra és cégkivonatra is szükségük van. A meghatalmazással kezdeményezett szolgáltatások vagy pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézés esetén – a meghatalmazott személy adatainak egyeztetése céljából – személyazonosító okmányok bemutatására is szükség van.

A tulajdonosként vagy üzembentartóként eljáró ügyfélnek a forgalmi engedélyt és a vásárlást igazoló szelvényt kell bemutatnia.

A szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja egységesen 1470 Ft. Egy jármű vonatkozásában történő ügyintézés során a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni.

Fizetési kötelezettség

 1. matricadíjak (2021)

  E-matrica bruttó ára

  (az úthasználati jogosultság általános forgalmi adót tartalmazó, forintban kifejezett ára)

   

  Országos

  Megyei

  Év

  E-matrica
  díjkategória

  Heti (10 napos)
  [Ft]

  Havi
  [Ft]

  Éves
  [Ft]

  Éves
  [Ft]

  2021

  D1M

  1 530

  2 600

  44 660

  5 200

  D1

  3 640

  4 970

  44 660

  5 200

  D2

  7 270

  9 930

  44 660

  10 390

  B2

  16 100

  22 830

  207 770

  20 780

  U

  3 640

  4 970

  44 660

  5 200

D1M | motorkerékpár
D1 | motorkerékpár / legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű, max. 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija 
D2 | valamennyi olyan gépkocsi, amely nem tartozik egyéb díjkategóriába sem
B2 |autóbusz
U | a D2 és B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi

 1. pótdíjak (2021)

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Pótdíj bruttó mértéke
(a jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj mértéke)

Díjkategória

60 napon belüli megfizetés esetén
(alap pótdíj)
[Ft]

60 napon túli megfizetés esetén
(emelt pótdíj)
[Ft]

D1, D2

15 460

61 820

B2

69 540

278 140

 

 

Ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem annak pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

 1. pótdíjkülönbözet (2021)

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Pótdíj különbözet bruttó mértéke

(a jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíjkülönbözet mértéke)

Megváltott díjkategória

Gépjárműre vagy szerelvényre irányadó díjkategória

Pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli megfizetés esetén
[Ft]

Pótdíjkülönbözet összege 60 napon túli megfizetés esetén
[Ft]

D1

D2

7 790

31 170

D2

D2+U

7 790

31 170

B2

B2+U

7 790

31 170

D1, D2, U

B2

54 080

216 320

I. Magyarországon a pótdíj esetek tekintetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. jár el.

 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület

Postacím: 1380 Budapest, Pf.:1170

Telefonszám: +36 1 436-8200

Központi elektronikus levélcím: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Belföldről és külföldről hívható 24 órás telefonos ügyfélszolgálat magyar nyelven: +36(36)587-500

Belföldről és külföldről angol nyelven minden nap és német nyelven hétköznap 8-16 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat: +36(36)587-500

II. Külföldön a pótdíj esetek tekintetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szerződött partnerei járnak el.

 

Euro Parking Collection Plc. / Contractum Ltd.

Cím: Unit 6, Shepperton House, 83-93 Shepperton Road, London N1 3DF, Egyesült Királyság

Telefon: +44-20-7288-9740

E-mail: kapcsolatfelvételért kattintson ide!

 

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.

Cím: Schellenbruckplatz 49. D- 84307 Eggenfelden

Telefon: +49-8721-506-970, Fax: +49-8721-506-9760

E-mail: info@autobahninkasso.de

 

Petkov & Co s.r.o. Advokátska kancelária - Ügyvédi Iroda

Cím: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Szlovákia

Telefon: +421-2-21-02-55-91; +421-2-21-02-55-92

E-mail: info@petkov.sk

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. döntésének felülvizsgálata békéltető testülettől vagy bíróságtól kérhető.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1988.évi I. törvény a közúti közlekedésről

45/2020/(XI.28.)ITM rendelete

KIMF