DHSZ csatlakozási adatlap e-ügyintézést biztosító szervezetek részére

Az arra jogszabály alapján jogosult szervezetek kezdeményezhetik a DHSZ (ügyintézői AVDH-DHSZ) szolgáltatáshoz történő gépi interfészes csatlakozásukat a csatlakozási adatlap benyújtásával. A DHSZ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüvhr.) 113. § szerinti szolgáltatás.

Kulcsszavak: dhsz

A piaci szereplők – pl. e-ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő költségvetési szervek, állami vállalatok – általi igénybevétel részletszabályait Eüvhr. 68/A.§-68/B.§-a tartalmazza.

A Központi Azonosítási Ügynökön keresztül elérhető elektronikus azonosítási szolgáltatással (pl. ügyfélkapuval) történő azonosítást követően küldhető be az űrlap a csatlakozó szervezet hivatali tárhelyéről. A hivatali tárhely rövid nevét az űrlap kitöltése előtt kell megadni. A beküldő személy kizárólag a megadott hivatali tárhelyhez hozzárendelt ügyintéző lehet.

Amennyiben szervezete nem rendelkezik böngészős hivatali kapu eléréssel, hanem kizárólag gépi módon használja a hivatali tárhelyet, abban az esetben a kitöltött űrlap pdf formátumban történő mentés után, a szokásos módon, elektronikusan hitelesítve küldhető be a NISZ Zrt. hivatali tárhelyére.

A megcímzendő hivatali tárhely rövid neve:  EPAPIRCSAT, a hozzá tartozó KRID:  468409119

A Szolgáltatáshoz történő csatlakozásról bővebb információt (pl. csatlakozási szabályzat, interfész specifikáció) itt talál:

https://szeusz.gov.hu/avdh

NISZ ZRT.