Kecskemét - Díszoklevél adományozása

Minden évben a Pedagógus Naphoz kötődően, díszoklevél és pénzjutalom adományozására kerül sor azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak, és ebből legkevesebb 15 évet Kecskeméten.

Kulcsszavak: díszoklevél

A díszoklevél adományozására javaslatot tehet(nek)

a) a kecskeméti nyugdíjas pedagógus volt munkáltatója,

b) a képviselők,

c) bármely társadalmi, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemél

A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a javaslattevő nevét,

b) a javasolt személy nevét, lakcímét, a díszoklevél adományozását megalapozó tényeket; kérelem esetén: oklevél másolat, szolgálati idő igazolása, rövid szakmai életrajz.

A díszoklevél adományozására vonatkozó kérelmet, illetve javaslatot - minden év március 31-ig – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala díszoklevelek adományozását előkészítő szervezeti egységéhez, a Képviselőtestületi Osztályhoz (Kecskemét, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása – az adott naptári évben – jogvesztő.

A díszoklevél adományozásának előkészítéséről a közgyűlés köznevelési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyteremtési Bizottsága gondoskodik. Az adományozás előkészítése az érintett személy jelentkezése, valamint javaslattétel alapján történik.

A benyújtási határidőt követően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyteremtési Bizottsága a soron következő ülésén dönt.

Kecskemét város honlapján az e-ügyintézésnél a letölthető dokumentumoknál, a Szervezési és Jogi Irodánál az űrlap letölthető.

eKecskemét (ekecskemet.hu)/ papíralapon: kérelem, vagy javaslat, oklevél másolat, szolgálati idő igazolása, rövid szakmai életrajz

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyteremtési Bizottsága

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település