TAKARNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTI KÉRELEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (ÜGYVÉDEK, KÖZJEGYZŐK, MÁS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK.) SZÁMÁRA

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t jelöli ki. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. vhr. 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

Kulcsszavak: TakarNet, csatlakozás, ingatlan, tulajdon,

A jogszabályban meghatározott természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők, más természetes személyek) számára.

A jogszabályban meghatározott természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet terjeszt elő.

Elérhetőségek: http://lechnerkozpont.hu/oldal/kapcsolat

Postai kérelem:

A formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ -  TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára - alatt érhető el. A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell feladni ajánlott küldeményként:

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság
1592 Budapest, Pf. 585.

Személyesen: http://www.foldhivatal.hu/content/view/68/105/

Az ügyfélfogadás helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8:30-tól 12:30 között Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság

A kérelem elbírálásához a megfelelő indokláson kívül ügyvédeknek, közjegyzőknek, önálló bírósági végrehajtóknak mellékelni kell az illetékes kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a kérelmező kamarai tagsága fennáll, és arról, hogy az igénybejelentő közjegyzői szolgálatát/ügyvédi tevékenységét/végrehajtói tevékenységét nem szünetelteti, valamint közjegyző/ügyvéd nem áll fegyelmi eljárás hatálya alatt.

A díj mértéke 3 000 forint.

Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság MÁK számlaszám: 10032000-00332921-00000062 számú "Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Földmérési és távérzékelési tevékenység bevételei " bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság - 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

 

Miniszterelnökség Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság 1055 Budapest, Honvéd utca 11-13. Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő csatlakozás menete a következő:
1.  Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése az előírt  kérelem nyomtatvány benyújtásával és a 3000 Ft eljárási díj befizetésével
2.  Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése

A - TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára - kitöltését segítő és nyomtatást támogató felület a https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/tsziiktszsz választásával érhető el.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre és AVDH hitelesítést követően csatolmányaként megküldhető. A nyomtatvány a beküldése a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül jelenleg nem biztosított, de hamarosan lehetőség nyílik rá.
Címzettnek Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t szükséges kiválasztani.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824 , valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112/A. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465 tartalmazza.

A TAKARNET engedélyezési eljárás, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (1) bekezdése http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27115 állapítja meg.

A TakarNet szolgáltatások igénybevételének további feltételeit, valamint az adatszolgáltatás részleteit a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5-8. § http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126338 határozza meg.

BFKH FTFF