ÉRV ZRt - Locsolási kedvezmény igénylése

Az űrlapon a felhasználó locsolási díj kedvezményt igényelhet

Kulcsszavak: locsolási, kedvezmény

Felhasználó

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező! Kérjük, adja meg felhasználói azonosítóját, nevét és levelezési címét. Felhasználási hely azonosítóját vízdíjszámlájának szöveges tájékoztató része tartalmazza. 

Továbbá adja meg

A bejelentett adatok valódiságáról is ezen az űrlapon nyilatkozik a felhasználó. 

A locsolási kedvezményt csak a feltételek teljes körű megfelelése esetén áll módunkban  biztosítani.

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes.

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető testület eljárás lehetőségét. 

Az adott űrlaphoz kapcsolódó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumikon felül van-e benyújtandó nyomtatvány.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. évi törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvíz-elvezetésről

ÉRV ZRT