Tájékoztatás kiállítása külföldi oklevelekről, bizonyítványokról

A kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy oklevelének tartalmáról ún. „Tájékoztatás” kiállítását kérheti.

A „Tájékoztatás”-ban foglaltak kiterjedhetnek:

A „Tájékoztatás”-nak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány/oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

Kulcsszavak: elismerés, honosítás, külföldi, egyenértékűség, ekvivalencia, nyelvvizsga, diploma

A külföldön szerzett bizonyítványával vagy oklevelével kapcsolatos „Tájékoztatás”-t bárki kérheti. A képesítés tulajdonosának írásos hozzájárulását csatolni kell a kérelemhez, ha azt más nyújtja be.

Amennyiben Ön külföldi képesítéséről "Tájékoztatás" kiállítását kéri, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni. E-mailben történő benyújtás az ekvivalencia@oh.gov.hu címen lehetséges.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben a beadvány a szükséges mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az Oktatási Hivatal a "Tájékoztatás"-t nem tudja kiállítani.

Az Oktatási Hivatal a külföldön szerzett bizonyítvánnyal/oklevéllel kapcsolatos „Tájékoztatás"-t egy hónapon belül adja ki, amennyiben a kérelmező minden szükséges dokumentumot benyújtott és további iratok beadására nincs szükség.

Az "Tájékoztatás" kiállításának díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekk átvehető az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.). Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (a bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

A "Tájékoztatás"-nak nincs jogi hatálya, ellene jogorvoslattal élni nem lehet.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/tajekoztatas_kiallitasa_kulfoldi_oklevelekrol 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről,
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

OH