Műszaki és környezetvédelmi felülvizsgálat - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművek forgalomban történő részvételéhez szükséges a jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése.

Kulcsszavak: autó, műszakiztatás, gépjármű, műszaki, vizsga, környezetvédelem, forgalmi, engedély, törzskönyv, Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, vizsgaállomás, jármű, üzembentartó, környezetvédelmi, vizsgálat

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítójának kiadását a jármű forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselője (meghatalmazott) kérheti.

A műszaki vizsgaállomásra el kell juttatni a gépjárművet, és végre kell hajtani a vizsgáztatási eljárást.

Érvényes műszaki vizsga nélkül nem vehet részt a forgalomban gépjármű

A sikeres műszaki vizsga eredményre azonnal bevezetésre kerül a forgalmi engedélybe. Ha szükséges a forgalmi engedély cseréje, akkor a kormányablakban vagy okmányirodában folytatódó eljárás szintén azonnali, de legfeljebb 8 nap.

Szükséges

Ha forgalmi engedély cseréjére kerül sor, akkor:

A műszaki vizsga díja, mely vizsgaállomásonként eltérhet. Ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6.000 forint.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok vizsgálóállomásainak a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálati díjai itt érhetőek el.

Az időszakos műszaki vizsgát és környezetvédelmi felülvizsgálatot az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgálóállomások végzik.

Amennyiben a jármű forgalmi engedélyében a címke beragasztására szolgáló hely betelt, vagy adatváltozás miatti bejegyzés szükséges, úgy új forgalmi engedély kiállításával az érvényesítést, vagy adatváltozást a  kormányablak, okmányiroda végzi el.

Vizsgáló állomások tekintetében a szakmai felügyeleti szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, egyebekben pedig Innovációs és Technológiai Minisztérium. A döntés ellen közigazgatási per indítható.

A műszaki érvényességet jelző címke kivezetésre került. Helyette a forgalmi engedélybe az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója kerül bevezetésre.

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégésével a korábbi „Műszaki Adatlap” helyett „Műszaki vizsgálati bizonyítványt” állít ki a közlekedési hatóság. A „Műszaki Adatlap” azonban továbbra is megmarad más eljárásokban.

Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a műszaki érvényesség bevezetésére, az okmányt le kell cserélni.

 

Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,

c) a közlekedési hatóság vizsgálatra rendelte,

d) átalakították,

e) átalakításnak nem minősülő módon:

megváltoztatták,

f) versenyjárműnek minősítették,

g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy

h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.

 

Kizárólag vizsgáló állomás (szerződésben álló tanúsító szervezetek) közreműködésével végezhető el a közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata.

A műszaki vizsgálóállomások elérhetőségei a közlekedési hatóság oldalán elérhetőek.

1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

NISZ ZRT.