Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

Vaddisznó vadaskertbe a vadászati hatóság engedélyével vadasparkból és vadfarmról is kihelyezhető, amennyiben az egyedek a fajra jellemző genotipusos és fenotipusos jellemzőket hordozzák. Kihelyezés előtt az egyedeket maradandó módon meg kell jelölni. A vad szállításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.

Kulcsszavak: Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

Megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult. 
Hatósági engedéllyel rendelkező zárttéri vadtartó létesítményt üzemeltető természetes vagy jogi személy.

Vadászterület kódszáma
vadászatra jogosult megnevezése
vadfarm vagy vadaspark megnevezése,amelyből a vadaskertbe kihelyezik a vaddisznó egyedeket
a kihelyezendő egyedek száma
maradandó jelölés módja,
jelölésről készített jegyzőkönyv
kihelyezés időpontja

60 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft.

EKEIDR2