Levéltári adatigényléssel kapcsolatos hiánypótlás.

Hiánypótlási felhívást követően, levéltári adatigényléssel kapcsolatos hiánypótlás benyújtása.

Kulcsszavak: másolat, levéltár, hiánypótlás

A hiánypótlásra felszólított természetes személy/hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).

A levéltári adatigényléshez kapcsolódó hiánypótláshoz előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

A hiánypótlási felhívástól számított 30 napon belül.

A hiánypótlási felhívásban szereplő dokumentumok.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

MNL ÜSZ