Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

A szülői felügyelet magában foglalja a kiskorú gyermek nevelésének, gondozásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát. A szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, amelyekben a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők nem tudnak egyetértésre jutni - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével - a gyámhivatal dönt, akár együttélő, akár különélő szülők között alakul ki vita. 

Kulcsszavak: Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

Kérelmező/ügyfél

A kérelmező szülő, a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló másik szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

60 nap

Jogszabály nem ír elő a z ügyfél számára kötelezően csatolandó dokumentumot, a gyámhivatal az adott ügyben a tényállás tisztázására alkalmas bizonyítékokat szerez be.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2