Kecskemét - Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalást ad ki Kecskemét közigazgatási területén belüli beruházások tekintetében a TRT megfelelőségről.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalást ad ki Kecskemét közigazgatási területén belüli beruházások tekintetében a TRT megfelelőségről.

Kulcsszavak: TRT, Helyi Építési Szabályzat, Szakhatósági állásfoglalás

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 43. és 50. sorában foglaltak.

Kecskemét Település