MEKH - Fogyasztóvédelem - Engedélyes nyilatkozattétele

A folyamatban levő közigazgatási hatósági eljárásban a földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók és az eljárás egyéb résztvevői kötelesek teljesíteni az adatszolgáltatási és nyilatkozattételre felhívó döntésben foglaltakat.

Kulcsszavak: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH, földgáz, villamos energia, víziközmű-szolgáltatás, nyilatkozat, adatszolgáltatás

Földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók

Amennyiben a felhívással érintett földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltató az adatszolgáltatást, nyilatkozattételt nem teljesíti, az eljárás akadályozása miatt eljárási bírsággal sújtható.

A felhívásban megjelölt határidő.

A felhívásban megjelölt nyilatkozatok, dokumentumok.

A nyilatkozattétel ingyenes, illeték- és egyéb igazgatási szolgáltatási díj nem terheli.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Felettes szerv nincs,  bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető az eljárást lezáró döntés megtámadásával.

 

MEKH